Tempo: Örök Memento
TEMPO archív
MAG-HÍRDETÕ
Az elektronikus pénz Stk.
A KÉPRE KATTINTVA REGISZTRÁLHATSZ !


Admin bel�p�s
Felhaszn�l�n�v

Jelsz�Elfelejtetted jelszavad?
�j jelsz� k�r�se
Apostoli Magyar Királyság a világ megmentõje, aminek Te is a része vagy!

Navig�ci�
Korm�nyz�i K�zl�ny
III./1. számú Vég...
V ./1. sz. Kormányz...
VII./6.sz.VH.RENDELK...
II./1.sz.VH.RENDELKE...
VII./5.sz.VH.RENDELK...
Tudósaink listája
megbecsült tudósainak, folyamatosan
bõvülõ listája.
ÖMATA lista.

Legjabb videk
5. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 17,682
4. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,934
3. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,231
2. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,377
1. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlamenti kávézó.
Megtekintve: 16,934
93 OLDAL LETÖLTÉSE!
Képre kattints!

Az Apostoli Magyar Királyság bejelentésének 7. évfordulójaTovbb...
Az Apostoli Magyar Királyság organigramja


Tovbb...
A lényeg, hogy ragadjon a bélyeg!


Tovbb...
Gyõzött a Fotelforradalom formálisan is!
Hogy mikor? 2016. február 29-én.

Folytatódig a tényleges hatalomátvétel, ami már nem most kezdõdött el.

A békés hatalom átadás és átvétel folyamata leginkább egy skandináv állam országgyûlési választás utáni hatalom átadás átvételéhez hasonlít esetünkben az alábbiak szerint: A voksolások összesítése után, ha valamelyik politikai erõ meggyõzõ többséggel megnyerte a választásokat, és nem indul választási csalás miatt eljárás, úgy a vesztes párt vezetõje elismeri a választási vereséget, és rögvest gratulál a gyõzteseknek, majd együtt elmennek ünnepelni.

Az eseményekrõl a TEMPO Rádióval (gépjármûvekre szerelt hangágyúkkal) tájékoztatjuk a lakosságot.

Várhatóan Húsvét és Pünkösd között megtörténik az összes hazai és nemzetközi média bekapcsolódásával az ország teljes lakosságának a teljes körû tájékoztatása az Apostoli Magyar királyság teljes térnyerésérõl.

Ebben csak a Teremtõ akadályozhat meg bennünket, de teljes joggal feltételezheti mindenki, hogy Neki nem ez a szándéka.

Amennyiben ezen idõszak alatt mégsem omlana le a "sajtófal" úgy megvannak az eszközeink arra, hogy kormányzásom 7 éves évfordulójára 2016. június 13. - ig kikényszerítsük a totális hatalom átvételt, többek között a 2016. május 2.-ra tervezett általános sztrájkkal, illetve teljes polgári engedetlenséggel.

Sok jeles esemény mellett a történelem során ezen a június 13.-i napon kezdõdtek 1989. - ben a háromoldalú egyeztetõ tárgyalások (Nemzeti Kerekasztal) a békés politikai átmenetrõl. Akkor nem sikerülhetett, most igen, a rendvédelmi és a Nemzetbiztonsági szakszolgálatok már megkezdték az ezzel kapcsolatos operatív feladatok végrehajtását.

Ezek az Isten igéi, Istennek legyen hála.

Kelt: Kecskemét, 2016. március 18.

I. József Nimród Bátor Atilla
Apostoli Világ és Magyar Király

Tovbb...
Felhívás
Tisztelt Honfitársaink itthon és a nagyvilágban!

Ahogy arról már néhány nagyobb internetes újságból és a honlapjainkról is értesülhettetek, a regnáló hatalommal szemben a hangágyúnk segítségével nagy nyilvánosságra tudtuk hozni a regnáló hatalmi elit által a nemzeti vagyon és a magyar emberek sérelmére elkövetett nagysúlyú bûncselekmények bizonyítékait, mellyel elhárítottuk a törvénytisztelõ hatósági személyek elõl az akadályt, hogy meg tudják tenni a szükséges kényszerítõ intézkedéseket a parlamenti képviselõkkel és az érintett más hivatalos személyekkel szemben, akiket mind tetten értünk. Tudni való, hogy tettenérés esetén a mentelmi jog intézménye nem alkalmazható, így helye van az azonnali legsúlyosabb kényszerítõ intézkedésnek is.

Az ellenséget leghatékonyabban a saját fegyverével lehet legyõzni. A Magyar emberek elsõ számú ellenségei hazánk korrupt politikusai és hivatalnokai. Fegyverük a jog és a pénz. A jogot már az elmúlt több mint két évtized alatt elvettük tõlük, a pénzre jobban vigyáztak, abból csak nagyon keveset sikerült, emiatt nagyon rögös úton, lassan haladtunk el idáig. A pénzük helyett, mivel azt nem tudtuk tõlük elvenni, új pénzügyi rendszert hoztunk létre, a Szentkoronát, mellyel le tudjuk cserélni a teljes pénzügyi rendszert nem csak Magyarországon, hanem az egész világon is. Sajnos az odáig vezetõ utat csak a hagyományos pénznemekben tudjuk csak lefinanszírozni, ezúton is megköszönve mindenkinek, aki anyagilag vagy társadalmi munkával hozzájárult bármennyivel is az elmúlt néhány évben, hogy az eddig elérteket meg tudtuk valósítani (mely eredményeket, terjedelmükre tekintettel nem kívánunk most itt felsorolni, kérünk mindenkit, hogy tájékozódjatok honlapjainkon az elvégzett munkáról, egyet amire a legbüszkébbek vagyunk mégis megemlítve:, több mint ezer családot tudtunk megmenteni az elmúlt öt évben a végrehajtók karmaiból, illetve, hogy képessé váltunk a köztársaság törvénye szerint is bárkivel szemben felfüggesztetni a végrehajtási eljárásokat,a köztársaság istenének idejéig).
A titkosszolgálati és rendvédelmi szervek törvénytisztelõ munkatársai megkezdték az átadás átvétel elõkészítését a hivatalokban, elõsegítve az Apostoli Magyar Királyság teljes térnyerését a köztársasági hordával szemben, miközben fokoznunk kellene a saját aktivitásunkat, hogy minél hamarább elérjük kitûzött céljainkat, melyhez további támogatókra van szükségünk, mivel ehhez már nem elegendõ az a kis csoport, aki idáig anyagi segítséget nyújtott, mivel ezek a nagyszerû emberek tartalékai már kimerülõben vannak.
A fentiek alapján felkérünk hát mindenkit, aki szívén viseli hazánk sorsát, és meg van elégedve az általunk nyújtottakkal, illetve támogathatónak tartja törekvéseinket, hogy közös céljaink eléréséhez a lehetõségeitek mértékéig járuljatok hozzá, küldjetek anyagi segítséget.

Az adományokat Törökné Juhász Ilona Sberbank-nál vezetett 14100141-12123349-01000006 számú számlára tudjátok utalni (külföldrõl: Hu 44, SWIFT kód : MAVOHUHB), vagy a lakcímemre postai csekken, illetve levélben (borítékban papírlap közé téve elsõbbségivel) tudjátok elküldeni: Borbély József 6000 Kecskemét, Tavaszmezõ utca 18. Továbbá megbeszélt helyen és idõben személyesen nekem vagy közvetlen munkatársaimon keresztül tudjátok eljuttatni.

Mindenki Egyért, Egy Mindenkiért!

A Haza, mindenekelõtt!

Köszönettel az Apostoli Magyar Királyság kormányzója
Borbély József


Tovbb...