Tempo: Örök Memento
TEMPO archív
MAG-HÍRDETÕ
Az elektronikus pénz Stk.
A KÉPRE KATTINTVA REGISZTRÁLHATSZ !


Admin bel�p�s
Felhaszn�l�n�v

Jelsz�Elfelejtetted jelszavad?
�j jelsz� k�r�se
Apostoli Magyar Királyság a világ megmentõje, aminek Te is a része vagy!

Navig�ci�
Korm�nyz�i K�zl�ny
III./1. számú Vég...
V ./1. sz. Kormányz...
VII./6.sz.VH.RENDELK...
II./1.sz.VH.RENDELKE...
VII./5.sz.VH.RENDELK...
Tudósaink listája
megbecsült tudósainak, folyamatosan
bõvülõ listája.
ÖMATA lista.

Legjabb videk
5. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 17,158
4. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,437
3. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 14,729
2. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 14,894
1. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlamenti kávézó.
Megtekintve: 16,416
93 OLDAL LETÖLTÉSE!
Képre kattints!

Az Apostoli Magyar Királyság organigramja


Tovbb...
A lényeg, hogy ragadjon a bélyeg!


Tovbb...
Gyõzött a Fotelforradalom formálisan is!
Hogy mikor? 2016. február 29-én.

Folytatódig a tényleges hatalomátvétel, ami már nem most kezdõdött el.

A békés hatalom átadás és átvétel folyamata leginkább egy skandináv állam országgyûlési választás utáni hatalom átadás átvételéhez hasonlít esetünkben az alábbiak szerint: A voksolások összesítése után, ha valamelyik politikai erõ meggyõzõ többséggel megnyerte a választásokat, és nem indul választási csalás miatt eljárás, úgy a vesztes párt vezetõje elismeri a választási vereséget, és rögvest gratulál a gyõzteseknek, majd együtt elmennek ünnepelni.

Az eseményekrõl a TEMPO Rádióval (gépjármûvekre szerelt hangágyúkkal) tájékoztatjuk a lakosságot.

Várhatóan Húsvét és Pünkösd között megtörténik az összes hazai és nemzetközi média bekapcsolódásával az ország teljes lakosságának a teljes körû tájékoztatása az Apostoli Magyar királyság teljes térnyerésérõl.

Ebben csak a Teremtõ akadályozhat meg bennünket, de teljes joggal feltételezheti mindenki, hogy Neki nem ez a szándéka.

Amennyiben ezen idõszak alatt mégsem omlana le a "sajtófal" úgy megvannak az eszközeink arra, hogy kormányzásom 7 éves évfordulójára 2016. június 13. - ig kikényszerítsük a totális hatalom átvételt, többek között a 2016. május 2.-ra tervezett általános sztrájkkal, illetve teljes polgári engedetlenséggel.

Sok jeles esemény mellett a történelem során ezen a június 13.-i napon kezdõdtek 1989. - ben a háromoldalú egyeztetõ tárgyalások (Nemzeti Kerekasztal) a békés politikai átmenetrõl. Akkor nem sikerülhetett, most igen, a rendvédelmi és a Nemzetbiztonsági szakszolgálatok már megkezdték az ezzel kapcsolatos operatív feladatok végrehajtását.

Ezek az Isten igéi, Istennek legyen hála.

Kelt: Kecskemét, 2016. március 18.

I. József Nimród Bátor Atilla
Apostoli Világ és Magyar Király

Tovbb...
Felhívás
Tisztelt Honfitársaink itthon és a nagyvilágban!

Ahogy arról már néhány nagyobb internetes újságból és a honlapjainkról is értesülhettetek, a regnáló hatalommal szemben a hangágyúnk segítségével nagy nyilvánosságra tudtuk hozni a regnáló hatalmi elit által a nemzeti vagyon és a magyar emberek sérelmére elkövetett nagysúlyú bûncselekmények bizonyítékait, mellyel elhárítottuk a törvénytisztelõ hatósági személyek elõl az akadályt, hogy meg tudják tenni a szükséges kényszerítõ intézkedéseket a parlamenti képviselõkkel és az érintett más hivatalos személyekkel szemben, akiket mind tetten értünk. Tudni való, hogy tettenérés esetén a mentelmi jog intézménye nem alkalmazható, így helye van az azonnali legsúlyosabb kényszerítõ intézkedésnek is.

Az ellenséget leghatékonyabban a saját fegyverével lehet legyõzni. A Magyar emberek elsõ számú ellenségei hazánk korrupt politikusai és hivatalnokai. Fegyverük a jog és a pénz. A jogot már az elmúlt több mint két évtized alatt elvettük tõlük, a pénzre jobban vigyáztak, abból csak nagyon keveset sikerült, emiatt nagyon rögös úton, lassan haladtunk el idáig. A pénzük helyett, mivel azt nem tudtuk tõlük elvenni, új pénzügyi rendszert hoztunk létre, a Szentkoronát, mellyel le tudjuk cserélni a teljes pénzügyi rendszert nem csak Magyarországon, hanem az egész világon is. Sajnos az odáig vezetõ utat csak a hagyományos pénznemekben tudjuk csak lefinanszírozni, ezúton is megköszönve mindenkinek, aki anyagilag vagy társadalmi munkával hozzájárult bármennyivel is az elmúlt néhány évben, hogy az eddig elérteket meg tudtuk valósítani (mely eredményeket, terjedelmükre tekintettel nem kívánunk most itt felsorolni, kérünk mindenkit, hogy tájékozódjatok honlapjainkon az elvégzett munkáról, egyet amire a legbüszkébbek vagyunk mégis megemlítve:, több mint ezer családot tudtunk megmenteni az elmúlt öt évben a végrehajtók karmaiból, illetve, hogy képessé váltunk a köztársaság törvénye szerint is bárkivel szemben felfüggesztetni a végrehajtási eljárásokat,a köztársaság istenének idejéig).
A titkosszolgálati és rendvédelmi szervek törvénytisztelõ munkatársai megkezdték az átadás átvétel elõkészítését a hivatalokban, elõsegítve az Apostoli Magyar Királyság teljes térnyerését a köztársasági hordával szemben, miközben fokoznunk kellene a saját aktivitásunkat, hogy minél hamarább elérjük kitûzött céljainkat, melyhez további támogatókra van szükségünk, mivel ehhez már nem elegendõ az a kis csoport, aki idáig anyagi segítséget nyújtott, mivel ezek a nagyszerû emberek tartalékai már kimerülõben vannak.
A fentiek alapján felkérünk hát mindenkit, aki szívén viseli hazánk sorsát, és meg van elégedve az általunk nyújtottakkal, illetve támogathatónak tartja törekvéseinket, hogy közös céljaink eléréséhez a lehetõségeitek mértékéig járuljatok hozzá, küldjetek anyagi segítséget.

Az adományokat Törökné Juhász Ilona Sberbank-nál vezetett 14100141-12123349-01000006 számú számlára tudjátok utalni (külföldrõl: Hu 44, SWIFT kód : MAVOHUHB), vagy a lakcímemre postai csekken, illetve levélben (borítékban papírlap közé téve elsõbbségivel) tudjátok elküldeni: Borbély József 6000 Kecskemét, Tavaszmezõ utca 18. Továbbá megbeszélt helyen és idõben személyesen nekem vagy közvetlen munkatársaimon keresztül tudjátok eljuttatni.

Mindenki Egyért, Egy Mindenkiért!

A Haza, mindenekelõtt!

Köszönettel az Apostoli Magyar Királyság kormányzója
Borbély József


Tovbb...
Szolgálati közlemény
Apostoli Magyar Királyság
Kormányzói Hivatala

Felhívás általános sztrájkra, illetve polgári engedetlenségre történõ felkészülésre az Alaptörvény C) cikk ((2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erõszakos megszerzésére vagy gyakorlására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.) és az Aranybulla ellenállási záradékában foglalt kötelesség alapján.
Felszólítom a hazai érdekképviseletek vezetõit, hogy a kezdõ idõpont egyeztetése céljából vegyék fel velünk a kapcsolatot e-mailben, a kormanyzo@apostolimagyarkiralysag.hu címen, vagy személyesen velem, a 70/6000134 számon.
Cél a teljes és valódi rendszerváltás, ami ’89 – ben sem sikerült!
A fenti összehangolt akció gyakorlati végrehajtására nagy valószínûség szerint már nem lesz szükség, - de látniuk kell a regnálóknak, hogy fel vagyunk rá készülve, - mivel a világ legnagyobb taktikai fegyvere, a Hangágyú birtokában az elmúlt néhány napban megszereztük a nyilvánosságot, a rezsimet védõ sajtófal leomlott. Így nagy nyilvánosságra tudott kerülni, hogy az összes köztársaságot megjelenítõ hivatalos személyt, valamint az összes Parlamenti képviselõt tetten értük rendkívül nagy súlyú bûncselekmények elkövetése közben. A tetten érés miatt a mentelmi jog intézménye nem alkalmazható, és mid ezek nyilvánosságra kerülése okán a rendvédelmi szervek munkatársai a haladéktalanság elvére figyelemmel rögtön megkezdik az elkövetõkkel szembeni kényszerítõ eszközök alkalmazását.
Viszont a rezsim hatalomból történõ távozásának jogszerû és békés kikényszerítéséhez szükségem van a támogatásotokra, mert így tudják, ha nem mennek el „szép” szóra, úgy azzal kell szembenézniük, hogy ellehetetlenültek, mivel a rendvédelmi szervek ilyenkor minden esetben a nép oldalára állnak, ami már meg is történt. A BRFK-sok örömmel vették tudomásul a demonstráció megtartásáról szóló bejelentésemet és annak meghosszabbítását is, ezért hallhatjátok a Hangágyúból folyamatosan, hogy: „Ez egy összehangolt Nemzetbiztonsági akció”.
A fentiek megvalósulásával az általam alapított Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tõketársaság már készen áll az egységes összehangolt világgazdaság finanszírozására és mûködtetésére, mellyel az áhított világbéke hamar megteremtõdik.

Tisztelt szakszervezeti- és más érdekképviseleti tagok, és összes munkavállaló!
Amennyiben jelenlegi vezetõitek a fentiekben foglaltak végrehajtásában nem mutatnak azonnali együttmûködési hajlandóságot, úgy idõkésedelem nélkül hívjatok össze rendkívüli taggyûlést. Haladéktalanul váltsátok le õket, illetve ha ez a rendelkezésünkre álló igen rövid idõ alatt nem kivitelezhetõ, úgy lehetõleg mindenki lépjen ki a szervezetbõl, és alakítsatok újat, meglátjátok, hogy az új szervezetbe sokkal többen be fognak lépni, ha látják, hogy már nem a Gaskó és a Cser Ágnes félék irányítanak.
Ne hagyjuk, hogy a pártok és az általuk mûködtetett „civil” szervezetek, érdekképviseletek lezsírozott, vagy megvett vezetõi, valamint az egyházak megosztanak - mert ha egy ház, akkor miért van belõlük több is - bennünket, mert idáig csak ezt tették velünk, jobb és baloldalra állítva bennünket, közben õk pedig együtt és egyformán lopnak, csalnak és hazudnak éjjel és nappal. Nem csak az Orbán kormánytól kell azonnal megválnunk, hanem az elmúlt, 25 és 70 valamint a több mint 1000 évtõl is, mert mindvégig csak rabszolgák, vagy jobb esetben jobbágyok voltunk. I. István is hazaáruló volt, mert lefeküdt a Vatikánnak, az „igazságos” Mátyás pedig több féle adót szedett, mint Orbán Viktor, és ha nem tudtak fizetni, akkor idegen zsoldosokkal verette meg õket, csak sajnos nekünk nem a valós dolgokat tanították, mivel a történelemkönyveket a gyõztesek írják.
Teljes körû adós mentés!
A köztársaság törvényei szerint is fel tudjuk függeszteni a végrehajtási eljárásokat, megakadályozva ezzel kilakoltatásokat, ingó és ingatlanárverezéseket, valamint vissza tudjuk vonatni a letiltásokat, a Vht. 49§ és a Pp. 152§ - okra történõ hivatkozással.
Az elmúlt öt év során több mint ezer család kilakoltatását tudtuk megakadályozni, de sajnos a Fidesz kormány sikeresebb volt, mivel õk ezen idõ alatt 130.000 embert rakattak ki az utcára.
Forduljatok hozzánk bizalommal, a horda regnálása alatt is tudunk és fogunk segíteni minden bajba jutott honfitársunknak, remélve, hogy a regnálásuk már csak néhány napig tart. Aminek eljött az ideje azt semmi nem állíthatja meg.
Magyarország összefog! Egy mindenkiért!
A Kossuth térre 2016. március 7 – én újra kiállítjuk a minden Magyar embert képviselõ fotelt elhelyezve benne az agyagból készült Szent Korona Õfelségét, melyet egy tapolcai honfitársunk adományozott az Apostoli Magyar Királyságnak, mikor 2015. április 12 - én Tapolcán kihirdettük, hogy a királyság már a jogaiban van.
A fotel valamint Õfelsége mind addig ott marad a téren éjjel és nappal, amíg a fotel támlájára hajtott, a Budapest Hajón 2011.11.11 - én beavatott Árpád-sávos zászlónk felkerül a Parlament épületére.

A kormányzói feladatkör nagyban hasonlít a köztársasági elnök státuszához, azzal a lényeges különbséggel, hogy a kormányzó teljhatalommal rendelkezik. A szervezeti felépítés a legfõbb államirányítási szerveket illetõen az alábbi: a régiókat irányító fõispánok – dunántúli, Duna-Tisza közi, tiszántúli – egyben a kormányzó helyettesei is, korlátozott jogkörrel. Az állam irányítás legfõbb feladatait a szakértõi kormány miniszterelnöke és miniszterei látják el. Mindezek felügyeletét a Kormányzói Ellenõrzési Hivatal végzi. A bíróságok feladatát az Esküdtszéki Igazságszolgáltatás veszi át. A településeket a jövõben ispánok irányítják, a jegyzõk funkcióját kisbírók töltik be. A piacgazdaságról haladéktalanul állunk át a tervgazdálkodásra, mely munkát a Tervhivatal végzi. Az adók eltörlésével és a nyomon követhetõ elektronikus fizetõeszköz kibocsátásával a korrupció és a bürokrácia megszûnik.
A fentekrõl a honlapjaikon részletesen tudtok tájékozódni.
Minden posztra megtörtént már a szakértõ személyek kiválasztása, akik közül többen is a háttérbõl már ellátják a feladataikat.
A Nemzeti Megbékélés érdekében, hogy a Kiegyezés folytán megteremthessük hazánk és a világ békéjét, az amnesztia rendeletben foglalt ultimátum lejárati idõpontját meghosszabbítjuk 2016. március 9. déli 12 óráig.

Egy mindenkiért, Mindenki egyért!

A Népemet Isten segítségével vezetem gyõzelemre, megállíthatatlanul.

Kelt: Kecskeméten, 2016. március 5.

Szeretettel:

Borbély József
kormányzóTovbb...