Tempo: Örök Memento
TEMPO archív
MAG-HÍRDETÕ
Az elektronikus pénz Stk.
A KÉPRE KATTINTVA REGISZTRÁLHATSZ !


Admin bel�p�s
Felhaszn�l�n�v

Jelsz�Elfelejtetted jelszavad?
�j jelsz� k�r�se
Apostoli Magyar Királyság a világ megmentõje, aminek Te is a része vagy!

Navig�ci�
Korm�nyz�i K�zl�ny
III./1. számú Vég...
V ./1. sz. Kormányz...
VII./6.sz.VH.RENDELK...
II./1.sz.VH.RENDELKE...
VII./5.sz.VH.RENDELK...
Tudósaink listája
megbecsült tudósainak, folyamatosan
bõvülõ listája.
ÖMATA lista.

Legjabb videk
5. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 17,682
4. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,934
3. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,231
2. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,377
1. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlamenti kávézó.
Megtekintve: 16,934
93 OLDAL LETÖLTÉSE!
Képre kattints!

Szolgálati közlemény

articles: 28ijegyzokonyv1.jpgarticles: 28ijegyzokonyv2.jpgTovbb...
Oszolj

A mai napi hatállyal kormányzói tisztségemnél fogva feloszlattam az illegitim 3. magyar köztársaság országgy?lését. Ezzel a közjogi aktussal Magyarország hivatalos államformája ismét királyság. Err?l a tényr?l az alábbi levélben tájékoztattam Áder Jánost, Orbán Viktort és Kövér Lászlót. A pártok m?ködését már korábban betiltottam, melynek most szerzünk érvényt. A végre pártok nélkül maradt magyar állampolgárok összefogásának megszervezésével Dr. Hips Frigyest bíztam meg.
Parlament feloszlatasaTovbb...
Utolsó tárgyalás


Tovbb...
Utolsó írás
Ezeket a sorokat már nem én írom. Amikor ezt az írást készítettem, még nem tudhattam, hogy ma éjszaka elmegy a látásom. Ezen írást egy baloldali szürke eminenciás barátom kérésére nem hoztam korábban nyilvánosságra, most úgy döntöttem, hogy ezen számomra szomorú esemény miatt közzé teszem, fogadjátok szeretettel. Ha mindenki megteszi, amit köll', akkor minden úgy lesz ahogyan köll'.

Ellenzéki Pártok

Tárgy: Orbán kormány eltávolítása
Dátum: 2020.06.27.

Tisztelt párt Vezetõk! Tisztelt Tagok!

Az Orbán kormány választások útján nem távolítható el. A maffia állam gazdasági erõfölénye biztosítja a számukra a minden nemû erõfölényt, így többek között a média túlsúlyt is. Ráadásul, a friss közvélemény kutatások szerint a fidesz által kizsákmányolt több mint ötmillió választópolgár 75 százaléka a fideszre szavazna, ha ehhez hozzáadjuk azt a mintegy két millió választó polgárt aki a fidesz holdudvarához tartozik, õk a haszonélvezõk, akkor be kell látnunk, hogy egy teljes úgynevezett ellenzéki összefogás is súlyos szinte négyötödös megsemmisítõ verességet szenvedne egy soron következõ választáson.

Ráadásul az ellenzéki pártok nem mindegyike ténylegesen is ellenzéki párt, illetve sok „ellenzéki” politikus valójában a háttérben már a fidesz szekerét tolja, megvették õket, mint már sok más uniós parlamenti képviselõt is, mely személyeket most nem kívánunk megnevezni.

Továbbá az ellenzéki pártvezetõk, illetve különbözõ vezetõ tisztség viselõik jelentõs része egyszerûen fogalmazva lejáratódott, vagy mint egyesek karaktergyilkosság áldozatai lettek. Ezen körülmények, a további hasonló problémákat már fel sem sorolva fogalmilag, illetve matematikailag is kizárttá teszi, az Orbán kormány illetve a fidesz leváltásának a lehetõségét. Ezek tények, márpedig a tények makacs dolgok.

A fentiek megcáfolhatatlan konkrétumok ismeretében, ha továbbra is asszisztáltok a parlament mûködéséhez, illetve ha el akarjátok hitetni a magyar emberekkel, hogy le tudjátok váltani az Orbán kormányt, és meg tudjátok szüntetni a kizsákmányolásunkat, az nem lenne tisztességes, márpedig a tisztesség az hosszútávon megéri Sólyom László elhíresült mondása szerint, kár, hogy õ sem ennek szellemében végezte a munkáját, mivel nem élt a parlament feloszlatásának a jogával, mikor erre szükség lett volna, akkor nyilván ezt hiába várnánk el egy fidesz káder „köztársasági elnöktõl”.

Örömmel hozzuk a szíves tudomásotokra, hogy van jogi megoldás a maffia állam megszüntetésére egy nagyszerû közjogi aktussal, ami a jelenlegi Magyarország Alaptörvényével szoros összhangban áll, többek között a Nemzeti Hitvallás, és az R.) cikk (3) bekezdésében foglaltak - Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni. - alapján.

Magyarország valódi államformája valójában királyság, azaz az Apostoli Magyar Királyság, mely tényt az ANTANT is tudomásul vett, illetve az elsõ világháború gyõztes hatalmai sem tették vita tárgyává soha mind a mai napig, ezért tudta Horthy Miklós kormányzó a tanácsköztársasági államformát megszüntetni, és az ország egységét helyre állítani, mely tisztséget csak azzal a feltétellel vállalta el, hogy biztosították számára a parlament feloszlatásának a jogát, mely jog jelenleg engemet illet meg, miután 2009 június 13. - óta köztudomású tény, hogy én látom el a kormányzói teendõket a polgári törvénykönyv (r.Ptk. 484. §) megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján.

A trianoni diktátum 100 éves évfordulója megfelelõ erkölcsi és szellemi valamint szakrális alapot adhat az Apostoli Magyar Királyság kibontakozásához, melyet már újból életre hívtunk 2011.11.11.-én a Kárpáti Emlék Turán a Budapest hajón Budapest és Esztergom között. Ezt követõen mind a mai napig számos stáción keresztül bontogattuk a csodálatos õsi királyságunk szárnyait, melyeket az interneten mindvégig széles kõrben láthatóvá tettünk, többek között megalapítva a Szent Korona Net Világ Bankot, létre hozva a tökéletes elektronikus tiszta fizetõeszközt A Szentkoronát (STK).

Míg a kormány és a parlamenti ellenzéke semmit nem tett az eladósodott hitel és rendszer károsultjai millióinak megsegítéséért, sõt hatályában fenntartották a végrehajtási törvényt, megfosztva ezzel közel kétszáz ezer embert az otthonától, addig mi az elmúlt 9 évben több mint ezer család kilakoltatását akadályoztuk meg, mára sorra nyerjük embertársaink pereit a bankokat és a kormányt kiszolgáló bíróságokon jogvégzettség nélkül emberségbõl, mára már nemcsak erkölcsi, hanem tudásbeli fölénnyel.

2010-2014. között a Tiszta Energiával Magyarországért Párt (TEMPO Párt) titkára három és fél évig a jobbik jogi szakértõjeként a parlamentben igyekezett az ellenzéki pártokat információkkal és hiteles közokirati bizonyítékokkal alátámasztva képbe helyezni a hazai korrupciós ügyeket illetõen, segítve az ellenzékiek parlamenti munkáját, sajnos szinte eredménytelenül, mivel ezen pártok akkor úgy tûnik nem ebben voltak érdekeltek.

Az elmúlt 13 évben feltártuk és nyilvánosságra hoztuk hazánk csodálatos bánya kincseit és energia mezõit, valamint felderítettük és nyilvánosságra hoztuk, hogy az Orbán kormány csak 2010 és 2012 között 5 ezer milliárd forint értékû gázt lopott el az országból a MET nevû NER cégén keresztül. Jogszerûen szereztük meg az Orbán Viktor fõpénztárosának Dr. Magyari József Kossuth Holding Zrt-s Szingapúri konzul a bírák lefizetésérõl szóló mintegy 600 oldal NBH-s lehallgatási jegyzõkönyveit.

A felsorolhatatlanul sok nemzet mentõ munkánk elvégzése okán feljogosítva vagyunk a kormányzói feladatok folytatására. Ismét felajánljuk az együtt mûködésünket és segítségünket a hazai jogállam és jogrend helyreállítása megvalósításának érdekében.

Ezért feloszlatjuk a parlamentet, melyet már nemcsak mint kormányzó hanem mint I József Nimród Bátor Atilla Apostoli Magyar és Világ király tudunk megtenni. Ennek a közjogi aktusnak az érvényre juttatásában azzal tudtok a Nemzet segítségére lenni, ha együttesen bejelentitek, hogy tudomásul veszitek a parlament általunk történõ feloszlatást és örökre kivonultok a parlamentbõl, ezzel amnesztiában részesültök, és bizonyos kiváltságot szerezhettek, ha félre álltok a haladás útjából, az amnesztia hírére a 133 bátor gyilkos fidesz képviselõ jelentõs része is élve a az amnesztia lehetõségével, el fogja hagyni a parlamentet.

Az Orbán kormány távozását egyéb módon is el tudjátok érni, elegendõ ha valamelyik ellenzéki párt vissza hívja valamelyik listán bejutott képviselõjét, a helyét a személyemnek felajánlva, amint a „nagyvezír/bandavezér meglát engem a parlamenti patkó valamelyik sorának székében Pintér szoknyája alá fog bújni aki szégyen szemre kiszaladt elõlem a saját hivatalából (mert szégyen a futás, de hasznos).

A fentiek megvalósítása érdekében ugyan egyelõre ezen levelünket nem hozzuk nyilvánosságra, jóllehet, hogy Orbánék rövid úton szereznek tudomást errõl, de már nem tehetnek semmit, mert aminek eljött az ideje azt semmi nem állíthatja meg.

A mostani koronavírus járvány megmutatta, hogy mûködhet a világ béke, hiszen fegyverszünet nélkül is a járványkezdete óta béke honol a világon. Mindenütt a közellátás került elõtérbe, mely biztosításának záloga hosszútávon a teljes körû államosítás, melyet csak Magyarországon követ ismételt privatizáció fillérekért a rabló NER lovagok részére, mely emberiség elleni bûntett.

Mi már a jövõ kihívásainak megfelelõen bevezettük a feltétel nélküli havi alapjövedelmet. MI nemcsak az Európai Egyesült Államokban, hanem az Egyesült Világkirályságban gondolkodunk, mivel jelenkorban az informatika világában a napkirály gyõzedelmeskedni tud harc nélküli hódítással, beteljesítve népünk küldetését, Õseink ígéretét az ARANYKORT! Ezen csodálatos dolgokra az EU parlamenti képviselõitek ráirányíthatják a külföldi képviselõtársaik figyelmét, mintegy királysági nagykövetként, Pio atya jóslatát beteljesítve.

Várjuk megtisztelõ válaszaitokat, bízva egy minél hamarabbi személyes találkozásban.

Elérhetõségem: 70/6000134

Szeretettel:

I József Nimród Bátor Atilla
Apostoli Magyar és Világ király

Borbély József kormányzó
a TEMPO Párt elnöke

Tovbb...
Figyelem! Figyelem!
Borbély József a TEMPO Párt elnöke konzultációs fogadónapot, illetve jogsegélyszolgálati tájékoztatót tart Dunaújvárosban a hitelkárosultak részére Rozmán Erzsébet Okleveles Adótanácsadó irodájában, 2020. február 13-án csütörtökön 9-16 óráig, 2400 Dunaújváros, 1. Piactéri Szolgáltatóház 111-116 szám alatt.

Jogsegély szolgálatunk 2011 óta több mint 1000 család kilakoltatását akadályozta meg. A végrehajtási eljárásokat perek indításával, túlnyomó részt fel tudjuk függesztetni, majd a per jogerõs befejezésével megszüntetni. Az autó hiteles pereket is megnyerjük. Gyertek el minél többen a tájékoztatóra, hogy tudjunk segíteni. A tájékoztató 9 és 16 óra között folyamatosan látogatható.

Tovbb...