Tempo: Örök Memento
TEMPO archív
MAG-HÍRDETÕ
Az elektronikus pénz Stk.
A KÉPRE KATTINTVA REGISZTRÁLHATSZ !


Admin bel�p�s
Felhaszn�l�n�v

Jelsz�Elfelejtetted jelszavad?
�j jelsz� k�r�se
Apostoli Magyar Királyság a világ megmentõje, aminek Te is a része vagy!

Navig�ci�
Korm�nyz�i K�zl�ny
III./1. számú Vég...
V ./1. sz. Kormányz...
VII./6.sz.VH.RENDELK...
II./1.sz.VH.RENDELKE...
VII./5.sz.VH.RENDELK...
Tudósaink listája
megbecsült tudósainak, folyamatosan
bõvülõ listája.
ÖMATA lista.

Legjabb videk
5. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 17,682
4. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,934
3. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,231
2. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,377
1. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlamenti kávézó.
Megtekintve: 16,934
93 OLDAL LETÖLTÉSE!
Képre kattints!

Feljelentés kiegészítés

Központi Nyomozó F?ügyészség
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 38.

Tárgy: Feljelentéskiegészítés, indítványok

Tisztelt Központi Nyomozó F?ügyészség!

Hivatkozva az ORFK hozzám megküldött tájékoztatására, miszerint a 29000/25805-2/2021.ált. számon iktatott feljelentésemet áttették hatáskör és illetékesség hiányában Önökhöz, az alábbi feljelentéskiegészítéssel élek:

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök Móri gyilkosságokban játszott szerepe, és a nemzeti vagyon 1000 milliárdokkal történő elsikkasztása azért maradhatott következmények nélkül, mivel dr. Polt Péter legf?bb ügyészt utasítani tudta a vele szemben indított eljárások megszüntetésére. Ez történt az Önök el?tt folyt KNYFÜ.Nyom. 396/2003.-as számú (dr. Varga Miklós bíró, dr. Magyari József és társaik ellen folyamatban volt) eljárásban is, melyben el?ször a Központi Nyomozó F?ügyészség vádemelést javasolt, majd a megszüntet? határozatukat azzal indokolták, hogy a lehallgatási jegyz?könyveket nem lehet felhasználni, ezzel szemben a nyomozási bíró joger?s döntést hozott, hogy nem sérült a haladéktalanság elve, és a jegyz?könyvek annak ellenére felhasználhatók, hogy azok más célból készültek. A fenti b?npártolás és hivatali visszaélés miatt feljelentést teszek dr. Polt Péterrel szemben, és a feljelentésemet és az OEFK-nál feljelentésemet kiegészítve feljelentést teszek Orbán Viktor strómanjával, Mészáros L?rinc oligarchával szemben közbeszerzési eljárásokban elkövetett visszaélések és más kapcsolódó eszközcselekmények elkövetése miatt.

A haladéktalanság elvére is figyelemmel indítványozom, dr. Orbán Viktor, dr. Polt Péter, dr. Magyari József és Mészáros L?rinc ?rizetbevételét kérve, hogy a T. Központi Nyomozó F?ügyészség kezdeményezze el?zetes letartóztatásukat, mivel fennáll a szökés, elrjet?zés, b?nismétlés valamint a jelen büntet?eljárás akadályozásának veszélye a részükr?l. A feljelentettekkel szemben a tettenérésük miatt a mentelmi jog intézménye nem alkalmazható, lásd: néhány évvel ezel?tt így vették ?rizetbe az egyébként mentelmi joggal rendelkez? több cseh vezet? politikust és kormánytagot. Továbbá csak ezekkel a kényszerít? intézkedésekkel lehet megakadályozni, hogy az általuk elkövetett gazdasági és életellenes b?ncselekmények elfedésére tovább szervezzék a 2006-os ?szi események megemlékezésének álcázott tömeges zavargások kirobbantását.

Információim vannak arra vonatkozóan, hogy a feljelentettek által elkövetett b?ncselekményekr?l és a zavargások kirobbantására irányuló szervezkedésükr?l mind a titkosszolgálatoknak, mind pedig a rend?rségnek és az ügyészségnek is hivatalos tudomása van. Ennek ellenére indítványozom, a tanúkénti kihallgatásomat akár feljelentés kiegészítés keretében, hogy a Központi Nyomozó F?ügyészség ne legyen utasítható az elkövet?k részér?l a feljelentésem visszautasítására. Meg vannak az eszközeim arra, hogy megvédjem azokat a törvénytisztel? ügyészeket, akik eljárnak az általam feljelentett nemzetpusztító oligarchákkal szemben, hogy ne kelljen tovább védeniük a mundér „becsület”-ét.

 

Tisztelettel:………………………………………..

Borbély József
6000 Kecskemét, Tavaszmez? utca 18.
+36706000134Tovbb...