Tempo: Örök Memento
TEMPO archív
MAG-HÍRDETÕ
Az elektronikus pénz Stk.
A KÉPRE KATTINTVA REGISZTRÁLHATSZ !


Admin bel�p�s
Felhaszn�l�n�v

Jelsz�Elfelejtetted jelszavad?
�j jelsz� k�r�se
Apostoli Magyar Királyság a világ megmentõje, aminek Te is a része vagy!

Navig�ci�
Korm�nyz�i K�zl�ny
III./1. számú Vég...
V ./1. sz. Kormányz...
VII./6.sz.VH.RENDELK...
II./1.sz.VH.RENDELKE...
VII./5.sz.VH.RENDELK...
Tudósaink listája
megbecsült tudósainak, folyamatosan
bõvülõ listája.
ÖMATA lista.

Legjabb videk
5. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 17,681
4. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,934
3. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,231
2. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,376
1. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlamenti kávézó.
Megtekintve: 16,934
93 OLDAL LETÖLTÉSE!
Képre kattints!

Feljelentés

Belügyminisztérium
Országos Rend?r F?kapitányság
Budapesti Rend?r F?kapitányság
részére

Tárgy: Feljelentés
Dátum: 2021.09.10.


Tisztelt Belügyminiszter úr! Tisztelt F?kapitány urak!

Alulírott Borbély József (6000 Kecskemét, Tavaszmez? utca 18. tel.:+36706000134) feljelentést teszek alkotmányos rend er?szakos megdöntésének álcázott rendzavarás illetve zavargások kirobbantásának (lásd: 2006. ?szén Kossuth tér és környékén történt úgynevezett ?szi események) el?készülete miatt Bódis Csaba (Debrecen, Epreskert utca 2.), ijf. Bódis Csaba (Bocskaikert, tel.:+36301887143), Fáber Károly (a facebookon Alexander Faber), Tatár József, Szabó Attila, Fazekas Márta (Kisújszállás), Ludányi Horváth Attila, Horkovics János (HunTv), „vitéz” Gálfalvi Gálik Béla, Dr. Bene Gábor közjogász, Rácz-Szabó Attila, Patrubány Miklós, Dr. Orbán Viktor miniszterelnök, Tarczi István és további ismeretlen tettestársaikkal szemben.

El?zmények

2003-óta foglalkozom politikával. A 2006-os ?szi események során kerültem kapcsolatba a parlamenten kívüli politikai és civil szervezetekkel, kis pártokkal, és szintén ebbe a körbe mozgó, ezen ügyekben hangadó egyéb magánszemélyekkel, magam is társaimmal pártot alapítva. Az elmúlt 15 év alatt megismertem ezen szervezetek és személyek m?ködését illetve tevékenységét, kapcsolataikat illetve bekötöttségüket parlamenti pártokhoz, hazai és külföldi titkosszolgálatokhoz. Ezen el?bb említett személyek és szervezetek többsége a Magyarok Világszövetségéhez tartozik – az MVSZ szatelitszervezetei arról ismerhet?k fel, hogy kétkamarás parlamentr?l beszélnek, annak ellenére, hogy a pártokat, legalábbis a kommunikációjukban ez szerepel, meg akarják szüntetni – , aminek az elnöke Patrubány Miklós, akinek a jólétét Orbán Viktor finanszíroztatja közpénzb?l.
A Magyarok Világszövetsége is magyar titkosszolgálati fed?szerv volt már Csóri Sándor elnök idejében is, ahol a taglétszám elérte a 6000 f?t. Amint Patrubány Miklós átvette a világszövetség elnöki tisztét, rövid id?n belül a román securitate utódszervezetének teljes befolyása alá került lecsökkentve a taglétszámot 100 f? alá, akiknek a többsége Patrubány Miklós rokona. Ugyan az történt, mint a hazai titkosszolgálatoknál, mikor Kövér László titokminisztersége idején valaki felvetette Kövérnek, hogy túl nagy lett a titkosszolgálatoknál a secu befolyása, amire a Kövér azt válaszolta, hogy sajnos akkora, hogy már nem tudunk ellene tenni semmit. Sajnos ez a magyar közigazgatás szinte egészére jellemz?. A politikai és a stratégiai ágazatokat, kistérségi polgármesteri hivatalokat és egyéb tisztségeket már a rendszerváltást megel?z?en napjainkig megszállták a Romániából hazánkba érkezett személyek igen nagy számban. A legnagyobb felszámolócégek, végrehajtó irodák, vezet? politikusok százával töltenek be hosszú évtizedek óta tisztséget. Ezek közül a teljesség igénye nélkül meg kell említeni a KÚRIA jelenlegi elnökét, Varga Zs Andrást, Martonyi János volt külügyminisztert, Korundi Miklós volt JOBBIK-os parlamenti képvisel?t, Dr. Magyari Józsefet (felszámoló, vezérigazgató, szingapúri konzul, takarékbank-elnökségi tag, Orbán Viktor több mint 1100 külföldi bankszámlájának a kezel?je, ? az, akir?l törvényesen megszereztem és az országos sajtóban nyilvánosságra hoztam még 2009.-ben a Központi Nyomozó F?ügyészség által leplezett több mint 600 oldal lehallgatási jegyz?könyvet, mely közokiratok bizonyítják, hogy hogyan bontották le illetve számolták fel 1000 milliárdos nagyságrendben és lopták el a nemzeti vagyont, mely lehallgatási jegyz?könyvek felhasználhatósága ellenére, melyr?l joger?sen döntött a bíróság, jogi következmények nélkül maradt, azaz nem csukták le Orbán Viktor jelenlegi f?pénztárnokát [KNYFÜ Nyom. 396/2003]), Kovács Zoltán felszámolót, Kásler Árpádot (Haza nem eladó mozgalom), Rácz-Szabó Lászlót (MVSZ-es elnökségi tag). A fent feljelentett személyek a 2006-os ?szi eseményekkor váltak ismerté számomra, majd egy részükr?l szinte hallani sem lehetett – természetesen ezen id?szak alatt is a látókörömben maradtak, így már akkor is figyelemmel kísértem a ténykedésüket, miel?tt Bódis Csaba kihúzta volna ?ket a „kalapból” a népligeti színpadod, illetve az azt követ? napokban - egészen a legutóbbi id?kig, majd néhány hónapja aktivizálták ?ket újra alább a tényállásban bemutatottak szerint. Ezen személyek egy részével szemben már 2012 elején, majd 2012. október 19-én és 2018-ban is tettem feljelentést a fenti cselekmények el?készülete miatt – de akkor még a szervez?ket nem neveztem meg, így azok csak most dekonspirálódnak -, mely feljelentésemmel és a tanúkihallgatásom során készült jegyz?könyvben mondottakkal sikerült megakadályoznom, hogy Orbán Viktor 2012. október 23-án véres polgárháborút robbantson ki, ugyanis az általa megrendelt móri vérengzést elkövet? szláv terroristák október 23-án a felvidékr?l tapsolni hívott diákok közé szivárogva fegyveresen lépték volna át a határt Orbán Viktor megrendelésére, és az ünnepl? tömegb?l l?ttek volna a rendfenntartó er?kre, hogy jogos legyen a viszontt?z. Jelen feljelentésem megtételével és annak nagy nyilvánosságra hozatalával ismét az a célom, hogy a 2006-os ?szi események 15 éves évfordulója megünneplésének álcázott Bódis Csaba által szerveztetett zavargásokba torkollni kívánt tömegdemonstráció elmaradjon. Egyrészt értesíteni kívánom a magyar embereket, hogy provokáció, valamint, hogy a rend?rség utasítsa vissza a bejelentést, azaz ne engedélyezze a rendezvény megtartását. Erre az is okot ad, hogy a koronavírus delta variánsának fert?zés veszélye berobbanhat egy újabb felel?tlenül engedélyezett nagy létszámú rendezvényen, hiszen a vírus terjedésének görbéje, mint ahogy az a közmédiából ismert, rendkívül jól mutatja, hogy az EB mecssek, az augusztus 20.-i t?zijáték gyorsította a vírus terjedését, ezért indítványozom, hogy a 2021. szeptember 12.-i Ferenc pápa látogatása kapcsán szervezett H?sök terén tartandó rendezvényt követ?en minden tömegrendezvényt tiltsanak be.

Mivel információim voltak a 2021. ?szére tervezett zavargások el?készítésér?l, beépültem a szervez?k és csoportjaik közé, részt vettem az általuk tartott néhány rendezvényen és különböz? vezet?i megbeszéléseken (Tárnok +Tv, ahol már Fáber Károly is megjelent, XX. ker. Irma utca 2.), majd a 2021. augusztus 28.-i rendezvény békés jellegét személyemmel biztosítva, rábeszélve a szervez?t, hogy küldje haza a rendezvény végén megjelent mintegy 7000 embert, hiszen az elérte a célját, a megjelentek tudomásul vették, hogy egy valódi rendszerváltásnak nem az utca a terepe. Az ezt követ? napokban viszont Bódis Csabáéknak g?zer?vel kell korrigálniuk, mert Orbán Viktor megrendelésére nem sikerült ott tartani az embereket, illetve nem sikerült úgy felhergelni az embereket az országban, hogy csatlakozzanak a Népligetben összegy?lt tömeghez. Ezért újabb demonstrációkat jelentettek be, és a platformjaikon követhet? illetve ellen?rizhet?, hogy valószín?leg a fidesz-es facebooktrollok segítségével nagyon sok embert érnek el és vezetnek félre, sajnos a mozgósításban és az amúgy is nyomorba taszított, végképp elkeseredett emberek millióinak hergelésében részt vesznek a közvetlenül Orbán Viktorhoz köthet? titkosszolgálati szervek, mozgósítva a rendelkezésükre álló hálózati személyeket. A TEK-en belül külön akciócsoport foglalkozik a tömegek mozgósításával a polgárháború el?készítéséhez, mely kirobbanását követ?en Orbán Viktor vérbe kívánja folytatni azt, és hosszú évtizedekre rendkívüli állapot bevezetésével biztosítaná, hogy a NER által elrabolt illetve kisajátított nemzeti vagyont megtarthassák az oligarchái. Továbbá információim vannak a FIDESZ legfels?bb vezetéséb?l arra vonatkozóan, hogy a tervezett rendbontások, zavargások id?pontja azért esik egybe az ellenzéki összefogás el?választásának id?pontjával, hogy annak sikeres lebonyolítását is meg tudják akadályozni, tovább rontva az ellenzéki összefogás esélyeit, hiszen a közmédia amúgy sem biztosítja számukra a kiegyensúlyozott tömegtájékoztatást, mivel az a FIDESZ kormány propaganda-gépezetének részévé vált. Az állampolgárok feltüzelésére és az ellenzéki összefogás akadályozására készített Gyurcsány Ferencet lejárató film bemutatásának id?pontját is szeptember 18. körülre id?zítették.
Ha Gyurcsány Ferenc igazságbeszédét a saját hazugságukról nem használja fel Orbán Viktor a 2006-os zavargások kirobbantására, úgy Gyurcsány Ferencnek sem kellett volna bevetnie a készenléti rend?rséget a rend fenntartására, mely így kötelessége volt, ahol mint a forradalmárok oldalán és élén harcoló, korábban katonailag kiképzett civil szervez?ként ki kell jelentenem, hogy a rend?ri beavatkozás szükséges és arányos volt. S?t tovább megyek, mert nem az az államférfi, aki más saját hazugságáról szóló és a nemzetet érint? igazságbeszédét nem jogi úton arra használja fel, hogy polgárháborút robbantson ki vele, magyar a magyar vérét ontva, hiszen Orbán Viktornak nem a Dr. K?rösi Imre barátjával kellett volna papírtölcsérrel szónokolva a Kossuth téren kiszivárogtatni Gyurcsány Ferenc öszödi beszédét, hanem azt a parlament falai között kellett volna nyilvánosságra hozni, eleget téve a Be. 171.§ (2.) ben foglalt hivatali kötelezettségének. Azaz fel kellett volna jelentenie Gyurcsány Ferencet a Központi Nyomozó F?ügyészségen, és parlamenti vizsgálóbizottságot felállítani az öszödi beszédben elhangzottak kivizsgálására, inkább válhatott volna Gyurcsány Ferenc valódi államférfivá azzal, hogy fenn tudta tartani a rendet, összehasonlíthatatlanul kisebb véráldozat által, mint amit Orbán Viktor szeretett volna elérni, mivel hála a jó istennek, haláleset nem következett be a zavargásokban. Ez Orbán Viktorról nem mondható el, csak Móron 8 embert öletett meg következmények nélkül).

A 2006-os ?szi eseményeknek egyik els? civil szervez?je voltam, ekkor ismertem meg Fáber Károlyt, Dr. Bene Gábort, Tarczi Istvánt, Patrubány Miklóst. A néhai Dr. K?rösi Imre volt parlamenti képvisel? 2006. év elején keresett meg jogi és egyéb segítséget ígérve a vagyonom visszaszerzése érdekében azzal, hogy értesült róla, hogy bátran szembe mentem az állami maffia els? számú vezet?ivel, és ? tud nekem segíteni a velem történtek nyilvánosságra hozatalában, mely ígéretét teljesítette is azzal, hogy a Magyar Világban írt rólam, illetve az általam írtak is megjelentek, valamint az internetes portálok is leközölték ezeket, melyekre befolyással bírt. Csak 2006. október 23. után derült ki a számunkra, hogy Dr. K?rösi Imre III/3-as volt, illetve a társaként bemutatott szintén néhai Kozenkai Jen? pedig III/2-es, és ?k valójában hálózati személyek, és különböz? hazai titkosszolgálatok által irányított emberek, akik többek között elterelték a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök felel?sségér?l a móri gyilkosság ügyében, fed?sztorit biztosítva a FIDESZ pénzmosási ügyeinek (FIK részvények). A 2006-os zavargásokat Dr. K?rösi Imre, mint kés?bb kiderült (wikileaks, Der Spiegel 2012. október 19.), Orbán Viktor megbízásából szervezte, a Kossuth téri demonstráció bejelent? személy pedig Fáber Károly volt.

Tényállás

Itt állítom párhuzamba, hogy Bódis Csaba és az apja 2021. szeptember 18.-tól szintén demonstrációt jelentett be a Kossuth térre, illetve Budapest több pontjára. 2021. augusztus 28.-i népligeti tömegrendezvény bejelent?je is Bódis Csaba volt. Azzal, hogy Fáber Károly a fentebb hivatkozott +Tv-ben történ? megbeszélést követ?en – ahol csak kvázi azért hívták oda, hogy a Bódis Csabának elmagyarázza, hogy mint bejelent?nek és mint szervez?nek mire kell vigyáznia az ? 2006-os tapasztalata alapján, ahol el?ttem nem tárták fel, hogy Fáber is részt vesz a szervezésben- már szervez?ként jelenik meg, illetve a rendezvény költségeinek a finanszírozására kért adományokat is az ? bankszámlájára irányítják, egyértelm?vé vált, hogy ugyan azok, ugyan annak az embernek a megrendelésére szervezik a bejelentett demonstrációkat. Ugyanis Fáber Károlyon kívül képbe került, és a demonstrációt reklámozó videójukban Tatár József és Dr. Bene Gábor is bemutatkozik, jóllehet Gálfalvi Gálik Bélára 2006-ból még nem emlékszem, ?t ebben a körben csak 2011-ben a bösztörpusztai MOGY-on ismertem mint sörárus besúgót. Természetesen a mára kihalt 2006-os szónokok helyére újak is jönnek, de vajmi kevés az esélye, hogy nem Orbán Viktor illetve Patrubány Miklós boszorkánykonyháján szívták magukba az anyatejet. Annyiban formabontó az erre az ?szre tervezett Parlament falát dönget? csapat összetétele, hogy több n?i szónok is helyet kapott, ki a szeretetr?l, ki a szakralitásról beszélve. Ez 2006 ?szére még nem volt jellemz?.

A TEMPO Párt megalapítását követ? 3. évben már felismertem, hogy a köztársasági rendszer már nem reformálható meg, ezért más jogi utat keresvén a hatalom békés megszerzésére a népjólét megteremtése érdekében önként vállaltam 2009. június 13-án a kormányzói teend?ket a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint. Ezt követ?en ismertem meg Szabó Attilát, aki 2009. szeptemberében megkeresett, hogy örül nekp, és fontosnak tartja, hogy elvállaltam a kormányzói teend?k elvégzését, és felajánlotta a segítségét. Korábbról ?t személyesen nem ismertem, de a neve ismert volt el?ttem, mint aki részt vett a 2006.-os ?szi eseményeken, kapcsolatot tartva a fentebb említett szervezetekkel. Ebben az id?ben örömmel fogadtam el minden ingyenes segítséget, mivel nem állt forrás a rendelkezésemre terveim megvalósításához. Fazekas Mártát és Fazekas Attilát, aki 1992-ben a taxis-blokád kisújszállási félpályás útlezárás irányítója volt, szintén Dr. K?rösi Imre mutatta be nekem, mikor a 2006.-os ?szi demonstrációkkal párhuzamosan a vidéken történ? félpályás útlezárások felállítását szerveztem. Közben Ludányi Horváth Attilát, aki mind a magyar és mind a román katonai hírszerzésnek is dolgozott, valamint Horkovics Jánost, szintén Szabó Attila mutatta be nekem. 2012-ben Szabó Attila egy kormányközeli szoftverfejleszt? céget, a Sárkány zRt-t találta meg nekem, aki ingyen elvállalta, hogy az általam korábban megalapított Szent Korona Bank szoftverét kifejleszti, hogy az elektronikus pénzt, a szentkoronát tudjam folyósítani a magyar emberek számára. Mikor megkérdeztem, hogy miért vállalják el ingyen a szoftver kifejlesztését, azt mondták, hogy mivel nekünk lesznek nagy létszámban regisztráltjaink, így az NFC használatát tesztelni tudják az androidos telefonokon. Amint a szoftver elkészült, és kértem, hogy adják át elektronikus adathordozón a részemre, akkor azt válaszolták, hogy nem érnek rá, mert kínai ügyfelek vannak náluk, ezért adjam meg az FTP kapcsolatot, és éjjel feltöltik a szerveremre, ami nem történt meg, hanem másnap reggel küldtek e-mailben egy hamisított szerz?dést, hogy ?k nem velem kötöttek szerz?dést, hanem a Szabó Attilával. Ezt követ?en Szabó Attiláék Fazekas Mártával arra használják fel a Szent Korona Bank nevét, hogy semmire nem jó magyarigazolványnak nevezett plasztik lapokat árulnak az emberek részére 5000 forintért. Viszont az általam megjelenített királyság, az Apostoli Magyar Királyságban funkciók gyengítésére a már fentebb említett emberek részének részvételével megalakítottak egy koronatanácsot, melyet szintén a Patrubány MVSZ elnök irányít a háttérb?l, azaz Orbán Viktor részére lopatták el a szoftvert. Ezt követ?en sor került a részemr?l egy új szoftver kifejlesztésére, mely mára egy komplett állam és világirányítási pénzügyi rendszer. A vállalt kormányzói szereplésem gyengítésére nem csak ez a el?bb említett „kiszervezés” történt, hanem korábban már Posta Imre volt ismert rend?rpszichológussal is végrehajtattak egy akciót, ahol a Posta Imre is bejelentett egy árnyékkormánynak nevezett szervezetet, ahol többek között ? képezte ki a szintén MVSZ-hez is köthet? Kásler Árpádot. Ezzel is az általam felállított szakért?i kormányt kívánták hitelteleníteni. Az el?bbieket azért hoztam a belügyminisztérium tudomására, hogy lássák, hogy mélységében ismerem az elkövet?k tevékenységét, kapcsolódását az Orbán Viktor által nem felvállaltan irányított szervezetek vonatkozásában. Ezen szervezetek tevékenységéhez szorosan kapcsolódik Toroczkai László is (Mi Hazánk Mozgalom), aki egyébként rend?rautóból irányította a Tv székház ostromát 2006.-ban, most pedig a népligeti rendezvény költségeit finanszírozta, így persze a támogatóktól jött felajánlások Bódisék zsebében maradtak. Orbán Viktor egyébként nem csak a polgári köröket irányította, hanem a Toroczkai és a Zagyva Gyula nevével fémjelzett 64 vármegyét is. Itt a kapcsolódás az MVSZ-hez az, hogy Zagyva Gyula Patrubány Miklós veje volt. Patrubány Miklós egy látszólag ártalmatlan emberrel Tarczi István celdömölki lakossal (Honfi Szövetség) - aki elterelésül tudati forradalomról beszél különböz? rendezvényeken - kép és hangfelvételt készíttet, hogy így közvetlenül tudjon tájékozódni a szervezeteiben folyó tevékenységekr?l abból a célból, hogy ki tudják sz?rni azokat, akik nem akarják Orbán Viktor parancsait teljesíteni. Tarcziról legtöbben úgy tudják, hogy csak saját részére készíti a rendezvényeken és különböz? más eseményeken a videófelvételeit. A fentiek természetesen a belügyminisztérium el?tt is ismertek kell, hogy legyenek, mivel az Alkotmávédelmi Hivatal munkatársai nem csak engemet, hanem az ügyben érintett rendvédelmi szervezeteket is tájékoztatják.A mellékelten csatolt Matolcsy György jegybankelnök részére megküldött általam javasolt megoldással kapcsolatos dokumentum eldorádó cím? melléklete szolgáltatja az indítékot a tervezett b?ncselekmény elkövetésére, melynek az a lényege, hogy ezzel a b?ncselekménnyel, a polgárháború kirobbantásával és annak leverését követ? rendkívüli állapot bevezetésével kívánja leplezni, hogy nem csak az emberek számára látható nemzeti vagyont segített ellopni a Mészáros L?rinceknek, hanem az emberek el?l eltitkolt ásványi- és energiavagyont 100.000 Mrd forintos nagyságrendekben.

ÖSSZEGZÉS

A fentiekben leírtak hitelt érdeml?en támasztják alá, hogy Orbán Viktor külföldi titkosszolgálat közrem?ködésével akar polgárháborút kirobbantani Magyarországon hatalmának abból a célból történ? megtartása végett, hogy egy esetleges ellenzéki gy?zelem esetén ne kelljen neki visszaszolgáltatnia az ellopott nemzeti vagyont.

Indítványozzuk, hogy az ügyben illetékes rend?ri szervek a rendezvények betiltása illetve nem engedélyezése mellett a legszigorúbb kényszerintézkedéseket alkalmazzák még id?ben, azaz haladéktalanul az elkövet?kkel szemben, ha ez a miniszterelnökkel szemben esetlegesen bármilyen okból nehézséget okoz, úgy a többi feljelentett szervez?nek, de még Patrubány Miklósnak sincs mentelmi joga, így akár ?rizetbe is vehet?k.

Tisztelettel:


Borbély JózsefTovbb...