Tempo: Örök Memento
TEMPO archív
MAG-HÍRDETÕ
Az elektronikus pénz Stk.
A KÉPRE KATTINTVA REGISZTRÁLHATSZ !


Admin bel�p�s
Felhaszn�l�n�v

Jelsz�Elfelejtetted jelszavad?
�j jelsz� k�r�se
Apostoli Magyar Királyság a világ megmentõje, aminek Te is a része vagy!

Navig�ci�
Korm�nyz�i K�zl�ny
III./1. számú Vég...
V ./1. sz. Kormányz...
VII./6.sz.VH.RENDELK...
II./1.sz.VH.RENDELKE...
VII./5.sz.VH.RENDELK...
Tudósaink listája
megbecsült tudósainak, folyamatosan
bõvülõ listája.
ÖMATA lista.

Legjabb videk
5. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 17,682
4. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,934
3. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,231
2. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,377
1. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlamenti kávézó.
Megtekintve: 16,934
93 OLDAL LETÖLTÉSE!
Képre kattints!

Hitel és közüzemi károsultak.
A Kormányzói Hivatal kiadta az elektronikus "Kormányzói Közlönyt",amit folyamatosan a bal oldali sávban találhattok meg .

Tisztelt Honfitársaink.


Az alábbi rendeletet nyomtassátok ki, adjátok a végrehajtók és a felszámolók kezébe és álljatok ellen.
Rendelet: Link
A Szent Korona tan ellenállási záradékába foglaltak szerint.
"Hét pecsét: Aranybulla -ellenállási záradék
Hogy ezen engedményünk és rendelésünk mind magunk, mind utódaink idejében örökké érvényes legyen, hét oklevélpárba írattuk és arany pecsétünkkel megerõsítettük; úgy, hogy egy pár küldessék pápa úrnak, második a János vitézeknél, harmadik a templomosoknál, negyedik a királynál, ötödik az esztergomi káptalanban hatodik a kalocsaiban, hetedik a nádornál õriztessék, úgy hogy ez az irást mindenkor szeme elõtt tartván, se õ ne tévedjen le a felebb mondottak valamelyik pontjáról, sem a királyt vagy a nemeseket vagy másokat ne engedjen letévedni. Hogyha pedig mi, vagy utódaink valamelyike bármikor ezen rendeletünk ellen véteni akarnánk, álljon szabadságukban ezen levél erejénél fogva, minden hûtlenségi vétek nélkül, mind a püspököknek, mind más uraknak s az ország nemeseinek, öszvesen és egyenként, jelenleg és a jövõben nekünk és utódainknak ellenállani és ellenmondani örökre."


A Kormányzati Hivatal folyamatosan küldi ki az errõl szóló tájékoztatókat az érintett közigazgatás felé.


Tovbb...