Tempo: Örök Memento
TEMPO archív
MAG-HÍRDETÕ
Az elektronikus pénz Stk.
A KÉPRE KATTINTVA REGISZTRÁLHATSZ !


Admin bel�p�s
Felhaszn�l�n�v

Jelsz�Elfelejtetted jelszavad?
�j jelsz� k�r�se
Apostoli Magyar Királyság a világ megmentõje, aminek Te is a része vagy!

Navig�ci�
Korm�nyz�i K�zl�ny
III./1. számú Vég...
V ./1. sz. Kormányz...
VII./6.sz.VH.RENDELK...
II./1.sz.VH.RENDELKE...
VII./5.sz.VH.RENDELK...
Tudósaink listája
megbecsült tudósainak, folyamatosan
bõvülõ listája.
ÖMATA lista.

Legjabb videk
5. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 17,564
4. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,820
3. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,112
2. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,261
1. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlamenti kávézó.
Megtekintve: 16,820
93 OLDAL LETÖLTÉSE!
Képre kattints!

Magyarország, Tündérország , Fehérsereg vigyáz reá!
Néha többet ér néhány kedves gondolat, a föld összes kincsénél

A Hubble ûrteleszkóp lencsevégre kapta azt a bipoláris csillagkeletkezési régiót, ahol a csillag születése leginkább egy szárnyas angyalra emlékeztet. A Sharpless 2-106 tizenötször nehezebb és tízezerszer fényesebb a Napnál.


Magyar vonatkozások :
-Petõfi Sándor János Vitézbõl részlet
(..)Tündérországban csak híre sincs a télnek,
Ott örökös tavasz pompájában élnek;
S nincsen ott nap kelte, nap lenyugovása,
Örökös hajnalnak játszik pirossága.

Benne tündérfiak és tündérleányok
Halált nem ismerve élnek boldogságnak;
Nem szükséges nekik sem étel, sem ital,
Élnek a szerelem édes csókjaival.

Nem sír ott a bánat, de a nagy örömtül
Gyakran a tündérek szemébõl könny gördül;
Leszivárog a könny a föld mélységébe,
És ennek méhében gyémánt lesz belõle.

Szõke tündérlyányok sárga hajaikat
Szálanként keresztülhúzzák a föld alatt;
E szálakból válik az aranynak érce,
Kincslesõ emberek nem kis örömére.

A tündérgyerekek ott szivárványt fonnak
Szemsugarából a tündérleányoknak;
Mikor a szivárványt jó hosszúra fonták,
Ékesítik vele a felhõs ég boltját.

Van a tündéreknek virágnyoszolyája,
Örömtõl ittasan heverésznek rája;
Illatterhes szellõk lanyha fuvallatja
Õket a nyoszolyán álomba ringatja.

És amely világot álmaikban látnak,
Tündérország még csak árnya e világnak.
Ha a földi ember elõször lyányt ölel,
Ennek az álomnak gyönyöre tölti el.(..)
Link


Illyés Gyula
Hetvenhét magyar népmese, Tündérszép Ilona és Árgyélus -ból részlet

(..)Volt egyszer egy király és annak három fia. Volt a királynak egy almafája, amelyen aranyalmák termettek. Olyan különös fa volt az, hogy éjjel virágzott, s meg is ért rajta az alma minden éjjel. Így a király gazdagsága napról napra annyira szaporodott, hogy oly gazdag király nem volt az egész világon.

Egyszer azonban a király, amikor szokása szerint korán reggel kiment sétálgatni gyönyörûsé­ges kertjébe, az aranyalmáknak csak a hûlt helyét lelte. Így történt ez másnap is, harmadnap is.

Összehívta a király erre az egész udvart, s kihirdette, hogy ha olyan emberel találkozik, aki az aranyalmákat megõrzi, fele vagyonát neki adja.

Az õröknek sem kellett egyéb, odaállottak az almafához. De hiába volt minden, mert éjféltájban mély álom ereszkedett reájuk, és alig múlt el negyedóra, mire felébredtek, az aranyalmák mind eltûntek. Egyszer azután a tanácskozásban felszólalt a három királyfiú, és megjelentették, hogy õk fogják õrizni az almafát.(..)Link

Mitikus Magyarország : Link

Tündér /wikipédia részlet

A szó eredete

A tündér etimológiája nem tisztázott – vannak, akik egy sumer szógyököt ismernek fel benne (dingir sumer nyelven „isten(ség)”, „ég” jelentésû; egyébként ugyanebbõl a szóból vezetik le a tenger-t is), sõt a magyar népmesék Tündér Ilonáját is egy sumer isten nevébõl származtatják (Dingir Ilama)....) (A dingir a sumer „ítélet” és „hozni” szavak összetétele.
Elsõ adatunk a 15. századi Müncheni kódexbõl ismert: „És õk [a tanítványok], hogy láták õt [Jézust] a tengeren járatta [járni], alajték [vélték, gondolták] õtet tündérletnek és üvöltének.”....Link

Szent Iván éj mágikus csodái

Azt mondják, aki ezen az éjszakán leszakítja a páfrány csodatévõ virágát, örökké érteni fogja a növények és az állatok beszédét, s megleli a föld elrejtett kincseit. Ha téved, sötét, örvénylõ álomba zuhan a növény varázslatos porától. .....

A Holdistennõ hava

(..)A téli napfordulót követõen a Nap Szent Iván éjjelén éri el pályája csúcsát, ekkor emelkedik a legmagasabbra, hogy utána újra hanyatlani kezdjen, egészen a téli napfordulóig. Link

Téli napforduló


Téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben hajlik el a Nap sugaraitól. Az északi féltekén a téli napfordulóig a Nap északról délre halad, utána pedig délrõl észak felé kezd mozogni, és az év legrövidebb nappalát (következésképpen a leghosszabb éjszakát) adja.

A téli napforduló az északi féltekén december 21-én van (esetenként 22-én), a déli féltekén pedig június 21-én (esetenként 22-én vagy 20-án).

Tovbb...