Tempo: Örök Memento
TEMPO archív
MAG-HÍRDETÕ
Az elektronikus pénz Stk.
A KÉPRE KATTINTVA REGISZTRÁLHATSZ !


Admin bel�p�s
Felhaszn�l�n�v

Jelsz�Elfelejtetted jelszavad?
�j jelsz� k�r�se
Apostoli Magyar Királyság a világ megmentõje, aminek Te is a része vagy!

Navig�ci�
Korm�nyz�i K�zl�ny
III./1. számú Vég...
V ./1. sz. Kormányz...
VII./6.sz.VH.RENDELK...
II./1.sz.VH.RENDELKE...
VII./5.sz.VH.RENDELK...
Tudósaink listája
megbecsült tudósainak, folyamatosan
bõvülõ listája.
ÖMATA lista.

Legjabb videk
5. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 17,681
4. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,934
3. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,231
2. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,376
1. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlamenti kávézó.
Megtekintve: 16,934
93 OLDAL LETÖLTÉSE!
Képre kattints!

Cikk hierarchia
Cikkek foldala » Kormányzói Közlöny » Kormányzói Közlöny 6. sz.
Kormányzói Közlöny 6. sz.
Kormányzói Közlöny

Kelt: Kecskeméten az Úr – Öregisten – újvilágunk 2.-éve januárjának 23. napján

VI. számú Kormányzói rendelet, átfogó intézkedések, ítélkezés az Apostoli Magyar Királyságban:


A honvédelem és a rend fenntartása az Apostoli Magyar Királyság Fehér Seregének feladata és hatásköre, a csend (közrend) fenntartása az Apostoli Magyar Királyság Csendõrségének feladata, melyet Rácz Lajos belügyminiszter irányít.

Elõléptetés:
Mai napi hatállyal Rácz Lajost csendõr dandártábornokká léptetem elõ.

-.-

2011. március 25.-én Apostoli Magyar Királyság Legfõbb Államügyészévé Dr. Havas Gábort, Legfelsõbb Törvényszék Elnökévé Dr. Penz Kamillót neveztem ki.
(http://www.tempohirek.com/news.php?readmore=80)
2011.04.01.-én az általam irányított (Link) Központi Nyomozó Fõügyészségen a beiktatásukra sor került.
2011.11.11.-én az illegitim 3. Magyar Köztársaságot megszüntettük: Link
Ezzel együtt az illegitim 3. Magyar Köztársaság „hivatalos” szervei is megszûntek. Ennek okai korábban már részletesen ki lettek fejtve. A TEMPO párt hivatalos honlapjain tárolt információk ezt teljes körûen alátámasztják, de maguknál a szerveknél is elfekszenek. Az ítélkezést még 2011.03.12.-én felfüggesztettem: 2011dok/110413/22685-10-8 jkv-ok.pdf A IV. Kormányzói rendeletben foglalt amnesztia vonatkozik az illegitim 3. Magyar Köztársaság bíráira is, azzal a különbséggel, hogy a 3. Magyar Köztársaság bírái és fogalmazói nem kerülhetnek tovább foglalkoztatásra az igazságszolgáltatásban, vonatkozik ez a bírák káderutánpótlási tervében szereplõ személyekre is.

A mai napig keletkezett polgári pereket peren kívüli egyezséggel kell lezárni. Határidõ 2.év (2012) február 23. A határidõ eredménytelen leteltével érintett perek tekintetében az Apostoli Magyar Királyság Ügyészsége beavatkozik és törvényességi felügyeleti eljárással jogi segítséget nyújt a peren kívüli egyezség gyors lezárásához. (Megjegyzendõ, hogy jelenleg a Magyarországon folyó perek 90%-a kamu per, azokat túlnyomó részt az állami és az igazságszolgáltatási maffia generálta.)

A mai napig keletkezett büntetõperek is megszûnnek az általános amnesztiával, mivel a hivatali eljárók és a politikusokra vonatkozó amnesztia lehetõség az egyébként kifosztott polgárokra automatikusan vonatkozik.

-.-


Az Apostoli Magyar Királyságban a törvénykezést az Esküdtszéki Igazságszolgáltatás végzi.
Az esküdtek száma 7 fõ. Az esküdteket minden egyes esetben számítógép véletlenszerûen választja ki az ország bármely pontjáról az évente választott esküdtek közül. Az esküdtek nem választhatók újra.
A tárgyalásokat jogvégzett elnök vezeti le. Az ügyeket jogvégzett ügygondnok terjeszti az esküdtszék elé, amennyiben az befogadható a perrendtartás szerint. Minden tárgyalás nyilvános.

Zárt tárgyalást államtitokra való hivatkozással is kizárólag a Kormányzó engedélyével lehet tartani. Minden tárgyalásról rögzített eszközökkel kép és hangfelvételt kell készíteni, amit a tárgyalás végén a felek elektronikus adathordozón azonnal magukkal vihetnek.
A Legfelsõbb Törvényszék Elnöki Hivatala szúrópróba szerint, de legalább minden tizedik tárgyalást köteles a felvételrõl ellenõrizni, feldolgozni és kielemezni, és a tapasztalatokat a törvényalkotásnál hasznosítani.
Idõvel az összes bírósági épületet az országban be kell zárni, mivel általában a dísztermeken kívül a többi tárgyaló csak cella méretû, amely nem csak méltatlan egy valódi igazságszolgáltatás hivatali helyének, hanem alkalmatlan is az új feladatra, mert nem hogy a hallgatóság, hanem a hét esküdt sem férne be.

(Annyi bûn és fájdalom szorult e falak közé, hogy el kell majd rajta gondolkodni, hogy földig romboljuk-e, vagy csak zárjuk be és hagyjuk meg mementónak. Az Apostoli Magyar Királyság rendelkezik szükséges forrásokkal az új valódi igazságszolgáltatás infrastruktúrájának megteremtéséhez.)
Borbély József
Kormányzó
sk


Eredeti levél :
AMK2012/kozlony/VI. Kormányzói Közlöny 1.old.nyomtatásra.pdf


Eredeti levél :
/AMK2012/kozlony/VI. Kormányzói rendelet 2.oldal.pdf