Tempo: Örök Memento
TEMPO archív
MAG-HÍRDETÕ
Az elektronikus pénz Stk.
A KÉPRE KATTINTVA REGISZTRÁLHATSZ !


Admin bel�p�s
Felhaszn�l�n�v

Jelsz�Elfelejtetted jelszavad?
�j jelsz� k�r�se
Apostoli Magyar Királyság a világ megmentõje, aminek Te is a része vagy!

Navig�ci�
Korm�nyz�i K�zl�ny
III./1. számú Vég...
V ./1. sz. Kormányz...
VII./6.sz.VH.RENDELK...
II./1.sz.VH.RENDELKE...
VII./5.sz.VH.RENDELK...
Tudósaink listája
megbecsült tudósainak, folyamatosan
bõvülõ listája.
ÖMATA lista.

Legjabb videk
5. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 17,682
4. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,934
3. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,231
2. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlament kávézó.
Megtekintve: 15,377
1. rész -Jogsegélyszolgálat megalakulása.
Jogsegélyszolgálat megalakulása. 2011. Parlamenti kávézó.
Megtekintve: 16,934
93 OLDAL LETÖLTÉSE!
Képre kattints!

Cikk hierarchia
Cikkek foldala » Kormányzói Közlöny » Kormányzói Közlöny 2.sz.
Kormányzói Közlöny 2.sz.
Kormányzói Közlöny
2.sz.2011.12.28.
II. számú Kormányzói rendelet:

Mindenkivel tudatjuk, hogy 2011.11.11.-én az Apostoli Magyar Királyságot visszahelyeztük jogaiba a Dunán
rendezett, „Kárpátia emléktúra” alkalmával.
Elõzmények: 2009. június13.-án Magyarországon bejelentettük, hogy országunk államformája Királyság, mivel
a köztársaságról, mint államformáról bebizonyosodott, hogy nem rendelkezett legitimitással, mert a megszálló
hatalmak kényszerítették a köztársaság államformát használni.
Ettõl az idõponttól – mint egy 60 év elteltével – ismét megjelenítjük az Apostoli Magyar Királyságot, ami eddig
is létezett, de mûködése az 1944-es megszállás óta fizikailag korlátozva volt.
2009.június 13-tól – 2011.11.11.-ig kettõs hatalmi struktúra állt fent hazánkban. Ezen idõ alatt 3. Magyar
Köztársaság „hivatalos” szerveivel és eljáróival szemben lefolytattuk a bizonyítási eljárásokat a törvénysértõ
mûködésükkel kapcsolatban, majd ezt követõen sor került a hivatalos eljárásokból történõ kizárásukra is. Az
okirati bizonyítékok nem csak a magyarországi hivatalos szervek elõtt fekszenek el, hanem megtekinthetõk a
www.tempopart.hu, és a www.tempohirek.com hivatalos honlapokon.
Ezt követõen az illegitim 3. Magyar Köztársaságot korábban is megjelenítõ „hivatalos” személyek a
továbbiakban sem vállalhatnak kötelezettséget sem hazai, sem nemzetközi vonatkozásban és a nyilatkozataik
sem joghatályosak.
A külképviseletek irányítását folyamatosan vesszük át, illetve a különbözõ nemzetközi szervezetekben történõ
részvételünket – az újratárgyalásokat követõen – szintén folyamatosan biztosítjuk.
Fentiekre tekintettel a mai napi hatállyal a Magyarországon bejegyzett
valamennyi politikai párt mûködését betiltom.

-1-


Indoklás:

Magyarország mára elérkezett a teljes ellehetetlenülés stádiumába. Az országot – lehet, ugyan spekulációs
szándékkal – de mégis csak leminõsítették mindenféle szempontból. A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy
az élet minden területén az utolsók vagyunk Európában, és a legtöbb dologban a világon. Az elsõbbséget csak
olyan dolgokban mondhatjuk magunkénak mint a halálozás, és a depresszió. Történik mindez annak ellenére,
hogy hazánk adottságai – természeti adottságok, földrajzi elhelyezkedés, ásványkincsek, víz, termõföld, szellemi
adottságok, találmányok és szabadalmak összessége – alapján világelsõnek kellene lennünk.
Az elmúlt hatvan évben, de különösen az elmúlt húszban bizonyítottan hazánk politikusai az egyéni
érdekeiket helyezték elõtérbe a nemzet érdekeivel szemben.
Ezen politikusok pártok képviseletében eljárva osztották meg a nemzetet, és tették földönfutóvá. Minden
további nap elteltével, ami az elmúlt évekhez hasonlóan telik rohamléptekkel közeledünk a polgárháború felé.
Tudvalévõ, hogy minden olyan megmozdulás, mely Magyarországról indul el, végigsöpör Európán, mint 1848
– 1956 – 2006 eseményei, ezt nem engedhetjük meg. Az elmúlt évek jogérvényesítési gyakorlata során melyet
az illegitim 3. Magyar Köztársaság hivatalos szerveivel, és vezetõivel szemben folytatunk le, alakult ki a Hazai
jogállam és a jogrend iránti felelõsségünk, visszatalálva a Szent Koronához, annak jogrendjéhez jelenítjük meg
az Apostoli Magyar Királyságot, és vesszük át folyamatosan az irányítást.
Kelt. Kecskemét 2011.december 28.
Borbély József
Kormányzó
skLetölthetõ pdf formátum:
2012Dok/Kiralysag/Kozlony2012/120117/Kozlony 2.sz.2011.12.28.1oldal..pdf


Letölthetõ pdf formátum :
/2012Dok/Kiralysag/Kozlony2012/120117/Kozlony 2.sz.2011.12.28.2oldal..pdf